Advert

YERELDEN GENELE YÖNETİM!

Sevgili Okuyucularım;

Genelden yerele Bakıldığında, bugün, Türkiye’de dar gelirli, işçi, memur ve emekliler üzerinden TV kanalları, Gazeteler ve sosyal medyada, odaklanılmış konuların başında geçim sıkıntıları yer almaktadır.  Çiftçi ve üreticilerin yaşadıkları sıkıntılar cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi, öküzünün, koşum atlarının ve sabanının icra edilişi gibi artık modern kullanım araçlarından makine ve edevatları ile Traktörlerinin icra edildiği görülmektedir.  Kimle tarafından mı, aldıkları kredileri ödeyemedikleri, Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından.

Genel Yönetim ve Yerel Yönetimler;  Seçmenlerin konumu üzerinden kim nasıl pirim toplarız hesabına da kapılmaktadırlar!   

Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler arasında yetki alan kullanım kargaşası ülkemizde sıkça yaşanmaktadır. Bu durumlarının yarattığı kargaşa, İktidar ve muhalefet parti yöneticilerinin görülmemiş bir olay olan geciktirilmiş hizmet açıklamalarındaki tutum ve davranışları halka kına getirtmiş durumda olduğu sıkça görülmektedir.  Hizmet vaatlerinin yerine getirilmesi günümüzde şaibeli konuma düştüğü görülmektedir.

   Ülkemizde Esnaflar korolar oluşturarak seslenmektedir. “Ey dad-ı bidate”  yetiş diyere! Alınan COVİD-19 kararlarını, umut yönetimi olarak belirlemelerinin açıklamalarının arkasından durma cihetine gitme stratejilerine kendini kaptırmış konumda hayal-i Hummel yürümeye çalışma gayretine girmektedirler. Sadece savundukları icra-i prensip kararları değil adına ne ittifakı derlerseler desinler siyasilerdeki şovmenlik ile baktıkları ve yerine getirdikleri liderlerine biat-ı vekillik mesleki faaliyetleri, siyasilerin “hoşuna” gitmeye başladığı için muhalefetin, binlerce üyeleri çeşitli siyasi partiler arasında yelpazeyi bir şekilde gidip, gelmektedirler.

     Siyasilerin tutsaktır sandıkları;  İşçi, Memur, Emekli, Çiftçi Siyasi Partilerin  üyeleri ve oy verenleri partilerine, kişilik hak ve ekonomik konumlarına göre kendilerine yönelik olarak uzun yıllardır yaratılan partisel baskı ve kale alınmama ortamı ile kendi, kendilerini sorgulamaya başlamış olmaları, özgür ve güvenli bir şekilde seçimlerini yapılamamak durumuna getirilmeye çalışıldıklarının farkında olduklarını, kısık seslerle ima etmektedirler. Seçmenlik haklarına yönelik her türlü partisel yönetim hak gaspı karşısında!

     Yerel Yönetimin bir kolu olan Belediyelerinizin en önemli görevlerinden bir tanesi de çarpık ekonomide sosyal dayanışma projeleri geliştirmek, bölge halkının acil, afet, salgın halleriyle birlikte temel ihtiyaçlarına yetki ve görev alanı imkanları ölçüsünde çözümler üretmek olmalıdır. Sosyal dayanışma görevleri kapsamında Piyasa ve pazar kontrollerini yaparak, fırsat ekonomisinin “halk pazarlarından ziyade AVM, Süper ve hiper Marketler yapmaktadır.” Bunların yarattığı zamları kontrolü altına almaları günümüzün en önemli acil bölümünü oluşturmalıdır,

       Kentsel konumları içerisinde yer alan küçük esnaf ve sanatkarları ekonomik buhranlardan koruma tedbirleri almalıdırlar. COVİD-19 salgını kapsamında ve afet hallerinde iş yerleri kapalı olan esnaflara bazı illerimiz de olduğu gibi, katkı atık vergi katılım ve destek projeleri üretmelidir.

    Haziranın 2020 nin ortalarında başlayarak Eylül 2020 başında kapatılan iş yerlerinden alınan Katı Atık Bedellerini en azından kaldırmalıydı ve yayarı yılını almamalıydı. İş yerlerinde Tabelası olmadığı halde iş yeri esnafının beyanını göz önünde bulundurarak tespit yapmadan Tabela ilan vergisi almamalıydı.

   Valilik veya Kaymakamlıklar iş yerleri denetimlerin de görevlendirdikleri personellerini işletme sahipleri, işletmecilerin ruhsal çöküntü  halleri dikkate alınarak hitap hareketlerine nezaket kuralları dahilinde davranış sergilemelerini   sağlamalı olmalıydılar. Özelliklede DİDİM’de Sahil işletmecilerinin yanındaki Okul Müdürleri Okul bahçelerini Oto Park hizmetine sunmanın yanında Tost Çay, Kahve satışlarının yanında WC ve Duş kullanımları yaparak esnaftan daha çok kazanç elde ederek kazandıkları görüldü.

     TAPDK- T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Harçları 2020 Yılında (Haziran Başı Eylül Başı için olan sürede) Sahil kafeteryalarından Tam yıl ücreti tahakkuk edildi ve bu Esnaf kapalı olduğu süre için de  Devletten hiçbir yardım, katkı veya Kredi dahi alamadı.Çözüm için Esnaf odaları hiçbir teşebbüste dahi bulunmadı.

     Esnaf odalarına baktığımızda, sıkıntı içerisinde olan hiçbir esnafa faydasının olmadığı gibi üyelik aidatlarını fazlasıyla alma yolunu seçmişlerdir.. COWİD-19 sürecinde Pandemin bahanesi ile vergi süre bildirimi, esnaf yakınlarının ölümleri ve iyi cumalardan başka mesaj çekme dışında Esnaf sorunları ile ilgili hiçbir makam ve merci ile istişare kurmadıkları gibi esnaf ziyaretleri dahi yapamadıkları görülmüştür.

    İşçilerin durumları malum asgari ücret belirleme komisyonun da işçi Konfederasyonlarının tutumlarına “ Sarı sendika” tabirini kullandı çalışanlar.

       Esnafa hiçbir faydası olmayan esnafı aydınlatmayan odalara “Deli dumru” diyenler vardı.

    Yerel yönetimler; Sabit dar gelirli, asgari ücretli ve emekli vatandaşlarını bir nevi koruma şemsiyesi altına almalıdır. Kamuda gerçekleştirilemeyenleri, Belediyelerimiz hizmet araçlarını kullanarak tali hizmetlerde ortak amaçta zaruri ihtiyaç ve hizmetlerde kullanmalıdır. Bunların bir kısımları bazı belediyelerce hayata geçirilmektedir. Güzel hizmet anlayışı sunan Belediyelerimiz vardır.       Yerel yönetimlerimizin,  görevlerini sağlıklı yapamayacakları endişelerini taşımakta oldukları görülmektedir.

      Manisa gibi, seçimden seçime etnik ırksal ve inançsal ayrılıkların körüklendiği, kaşındığı bir yerde yaşıyorsan eğer, çok daha fazla zorluklar yaşarsınız.        Aslında yerel Yönetimler; Kardeşliğin, bir arada yaşama kültürünün ve geleceği birlikte inşa etmenin en önemli aracıdır diyebiliriz. Bunu ilke olarak benimsemek, bu yolda sarsılmaz bir inançla yürümek ise sadece Yerel Yöneticilerin değil, duyarlı Yurttaşların da asli görevi olmalıdır.

      Üretim ve istidam alanlarından Manisa olarak yoksun sayılmaz, Tarımda ve Sanayide ülkenin önemli odak noktalarını doldurmaktadır Şehrimiz. Şüphesiz özellikle son zamanlarda rantiyeçi, kayırmacı ve "bal tutan parmak yalar" zihniyeti kapsamından, belediyeciliğin, Tcaret Odalarının, Esnaf odalarının, Tarıma dayalı kuruluşların, Tarim Kredi Kooperatiflerinin daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

      Elbette projeler, yeni yaşam alanları, kentsel demokrasi ve halk meclisleri çok çok önemlidir. Ancak bunlar "beklentili" kadrolarla ve "particilik" yaparak değil, halkın sorunları ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirildiğinde bir anlam kazanır. En iyi anayasaların bile işe yaramadığı günümüzde, "en iyi proje benimki" ifadesinin de çok fazla karşılığı yoktur. Çağdaş, özgürlükçü ve yaşam alanlarını herkes için düzenleyen, oy depolarına göre değil, halkına ve onun ihtiyaçlarına göre hareket eden, herkese kapısını açık tutan ve en önemlisi etnik ayrımcılığı yaptığı güzel işlerle "silip atan" bir Genel ve Yerel yönetim anlayışı olmalıdır.

    Yapa bilir miyiz bunları? Bu Kente, Esnafla toplantılar yapa bilen, çiftçisi ile, üreticisi ile kucaklaşan, sokağında Boza içen, simit yiyen, ayakkabı boyacısı ile konuşabilen, caddelerinde yaya yürüyebilen, Yerel ve Genel Yönetiçiler ancak bunu gerçekleştire bilirler.

          Sağlıklı yaşayın sağlıcakla kalın.

YERELDEN GENELE YÖNETİM!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Bir Avuç Şiir Grubunun Şiir Antoloji Kitabı raflarda yerini aldı..
Bir Avuç Şiir Grubunun Şiir Antoloji Kitabı raflarda yerini aldı..
Unutulmayan ‘SOYKIRIM’
Unutulmayan ‘SOYKIRIM’